OULUN SEUDUN SOTALAPSET RY

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään vv. 1939 – 1947 lastensiirtojen kohteeksi joutuneiden ohella kaikki Suomen talvi- ja jatkosodan ajan kokeneet suomalaiset lapset.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen tarkoitusperää kannattavan henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön.

Yhdistys on Pohjola- Norden yhdistyksen jäsen.

Toiminnan tarkoitus:

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on jäsenten yhdyssiteenä toimien edistää

– sotalasten keskinäistä yhteydenpitoa,

– tutustumista toisiinsa ja keskinäistä kanssakäymistä sekä

– kerätä muistitietoa ja kokemuksia lasten siirroista jäsenten ja tutkijoiden käyttöön.

– erityistä huomiota yhdistys kohdistaa jäsentensä sotalapsuudesta syntyneisiin traumoihin ja muihin psyykkisiin ongelmiin niiden ratkomisiin ja niistä kuntoutumisiin.

Toimintamuotoina yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tallentamalla jäsenten kirjalliset muistelmat sotalapsuudesta ja järjestämällä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, juhlia, retkiä ja muuta virkistetoimintaa.

Yhdistyksen edustajat vierailevat myös kutsusta eri laitoksissa ja tilaisuuksissa tuoden esille tietoutta sota-ajan lapsen kokemuksista myös vieraassa maassa ja selviytymisestä aikuisiän normaalielämään.

Jäsentiedote ilmestyy 4-5 kertaa vuodessa, tarvittaessa käytämme tiedotustoiminnassa Forum24 seuratoimintapalstaa. Vierailemme mielellämme pyydettäessä esim. kouluilla tai järjestöissä kertomassa sotalapsi-asioista.

Yhdistyksemme tilasi Oulun rautatieaseman seinään hankkimamme muistoreliefin paljastustilaisuuteen oman sotalapsilaulun ”Vieraalle maalle”( Säv. Esko Granroth, sanat Paavo Rajakoski, käännösteksti Veikko Meriläinen. Solisti Anna-Maija Salmenkorva esittää tämän koskettavan laulun yhtyeen säestyksellä kahdella kielellä.)

Yhdistyksemme julkaisi v. 2010 oman sotalapsikirjan ”Suuri matka vieralle maalle”. Kirja sisältää jäsentemme muistelut Ruotsissa olon ja kotiinpaluun kokemuksista ja kasvukivuista. Kirjassa on johdantona FT Pertti Kavenin kirjoitus lastensiirtojen syistä ja ongelmista.